Смирнов Євгеній Валерійович

Навчально-методична робота

З 2007 року працюю у Вінницькому національному технічному університеті на посаді асистента кафедри автомобілів та транспортного менеджменту.

Дисципліни:

Автомобілі

Література   Самостійна робота студента  

           Навчальний посібник      Лабораторний практикум       Практичні роботи

           Питання на залік Автомобілі          Питання до колоквіумів         Робочий план

Методичні вказівки до КР заочників

 

 • Автомобілі. Частина 3: Робочі процеси та основи розрахунку

Питання на залік Автомобілі        Питання до колоквіумів         Робочий план

                       Методичні вказівки до КП

Транспортні засоби

 

Навчально-методична література

 1. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту. Лабораторний практикум // [Біліченко В. В.,  Крещенецький В. Л.,  Смирнов Є. В. та ін.] – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 97 с.
 2. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник // [Біліченко В. В., Крещенецький В. Л.,  Романюк С. О., Смирнов Є. В.] – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 181 с. – Ел. видання.
 3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування станцій технічного обслуговування автомобілів» // Уклад. В. В. Біліченко, Є. В. Смирнов, С. О. Романюк.  – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 121 с. – Ел. видання.
 4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних підприємств» / Уклад. В. В. Біліченко, Є. В. Смирнов, С. О. Романюк – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 106 с. – Ел. видання.
 5. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни: «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту»/ Уклад. В. В. Біліченко, С. О. Романюк, Є. В. Смирнов.  – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 99 с. – Ел. видання.
 6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автомобілі. Частина 1"  / Уклад. В. В. Біліченко, В.Й Зелінський, Є.В. Смирнов – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 59 с.  – Ел. видання.
 7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни: «Технічна експлуатація автомобілів» для студентів напрямку підготовки  «Автомобільний транспорт" Ч. 1/ ВНТУ; Уклад. В. В. Біліченко, Є. В. Смирнов, В. О. Огневий, – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 47 с.
 8. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей : навчальний посібник / В. В. Біліченко, О. Л. Добровольський, В. О. Огневий,  Є. В. Смирнов – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 163 с.
 9. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Проектування підвіски автомобіля / [Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О.] – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 78 с.
 10. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей : лабораторний практикум / [Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О.] – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 86 с.
 11. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку : лабораторний практикум / В. В. Біліченко, О. Л. Добровольський, Є. В. Смирнов, В. О. Огневий ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 56 с.

 

 

Розроблено дистанційний курс з дисципліни Автомобілі (частина 1).