Смирнов Євгеній Валерійович

Навчально-методична робота

З 2007 року працюю у Вінницькому національному технічному університеті на посаді асистента кафедри автомобілів та транспортного менеджменту.

Дисципліни:

Автомобілі

Література   Самостійна робота студента  

           Навчальний посібник      Лабораторний практикум       Практичні роботи

           Питання на залік Автомобілі          Питання до колоквіумів         Робочий план

 

  • Автомобілі. Частина 3: Робочі процеси та основи розрахунку

Питання на залік Автомобілі        Питання до колоквіумів         Робочий план

                       Методичні вказівки до КП

Транспортні засоби

Є автором Лабораторного практикуму з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту». Подано до видання методичні вказівки до переддипломної практики студентів спеціальності 7(8).07010601, курсового проекту  з дисципліни Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту та лабораторних робіт з дисциплін: Технічна експлуатація автомобілів (частина 1), Проектування та експлуатація технологічного обладнання, Фірмове обслуговування автомобілів. 

Розроблено дистанційний курс з дисципліни Автомобілі (частина 1).