Смирнов Євгеній Валерійович

Навчально-методична робота

З 2007 року працюю у Вінницькому національному технічному університеті на посаді асистента кафедри автомобілів та транспортного менеджменту.

Дисципліни:

Автомобілі

Література   Самостійна робота студента   Програма дисципліни  Робоча програма дисципліни

  •  Автомобілі. Частина 2: Теорія експлуатаціних властивостей автомобіля

           Навчальний посібник      Лабораторний практикум       Практичні роботи

           триместр 1:

Питання на залік Автомобілі         Питання до колоквіумів         Робочий план

 Варіанти звадань на контрольну роботу заочникам

           триместр 2:

                       Питання на екзамен Автомобілі       Питання до колоквіумів      Робочий план 

  • Автомобілі. Частина 3: Робочі процеси та основи розрахунку

Питання на залік Автомобілі        Питання до колоквіумів         Робочий план

                       Методичні вказівки до КП

Технічна експлуатація автомобілів

  • Технічна експлуатація автомобілів. Частина 1

                        Методичні вказіки до лабораторних робіт

  • Технічна експлуатація автомобілів. Частина 2

                        Методичні вказівки до лабораторних робіт 

                        Методичні вказівки до виконання СРС         

  • Технічна експлуатація автомобілів. Частина 3

                        Методичні вказівки до лабораторних робіт        

                        Методичні вказівки до СРС та практичних робіт

Переддипломна практика

для студентів спеціальності 7(8).07010601 – «Автомобілі та автомобільне господарство»

                        Методичні вказівки до переддипломної практики 

 

Є автором Лабораторного практикуму з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту». Подано до видання методичні вказівки до переддипломної практики студентів спеціальності 7(8).07010601, курсового проекту  з дисципліни Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту та лабораторних робіт з дисциплін: Технічна експлуатація автомобілів (частина 1), Проектування та експлуатація технологічного обладнання, Фірмове обслуговування автомобілів. 

Розроблено дистанційний курс з дисципліни Автомобілі (частина 1).